6.  UYGULANMAKTA OLAN HEMOROİT TEDAVİLERİ

Derece ve belirtilerine göre hemoroit hastalığında çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır.

 

1. ve 2. derece hemoroitler

Hemoroit hastalığının en büyük grubunu bunlar oluşturur. Bunların tedavisinde her hekimin kendine özgü deneyimi vardır.

Özellikle birinci derece hemoroitlerde merhem, fitil veya ilaçlar kullanılarak başarı sağlanır.


merhem uygulamasι

Onun dışında aşağıda sıralanmış tedavi yöntemleri en çok uygulananlardır:

- Sklerozan enjeksiyonu: Boru şeklinde anoskop aleti ile girilerek hemoroitler görüntülenir ve nodüllerin içlerine veya onları besleyen damarın etrafına çeşitli sklerozan (büzüştürücü) ilaçlar zerk edilir. Böylece bir alevlenme reaksiyonu oluşturulur ve hemoroit memeleri büzüşerek küçülür. 

    

Avantajlar:      

 • Kolay uygulama

 • Kısa ve ağrısız yöntem

 • Düşük masraf

 

Dezavantajlar:

 • Yanlış enjeksiyon tekniğinde doku nekrozu (ölümü) ve ağrılar

 • Yüksek tekrarlama oranları

 • Birkaç defalık uygulama gerekliliği


- Barronligatür : Büyümüş memelerin üzerine özel bir alet ile dar bir lastik konulur ve böylece doku boğulur. Barronligatür adını taşıyan bu yöntemle doku nekrozu gerçekleşir ve dışkılama sırasında vücuttan atılır. Hemoroit küçülür ve şikayetler azalır.

     

Avantajlar:

 • Ağrısız uygulama

 • Hızlı etki

 • Düşük masraf

Dezavantajlar:

 • Kanamalar ve kısmen sancı oluşumu

 • Bazen rahatsız edici doku atılımı

 • Tekrarlama riski düşük değil

 • Genelde birkaç defalık uygulama gerekliliği


- İnfrarüjkoagülasyonu:  Özel infrarüj aleti ile hemoroitin köküne birkaç adet ışık noktası tutulur ve hemoroit adeta yakılarak küçültülür.    

Avantajlar:

 • Ağrısız uygulama

 • Hızlı etki

Dezavantajlar:

 • Nekroz oluşumu

 • Yüksek tekrarlama oranı


- HAL (Hemoroit Arter Ligatür) : Bu yeni yöntem Japon Dr. Morinaga tarafından geliştirilmiştir ve gittikçe yayılmaktadır. Kısmen 3. derece hemoroitlerde de kullanılır. Ucunda doppler ultrason sensörü bulunan boru şeklinde bir proktoskop aleti ile makata girilir ve hemoroiti besleyen arter damar bulunduktan sonra dikilerek kapatılır. Böylece mevcut kanamalar hızla durur ve hemoroit 6 hafta içinde büzüşerek küçülür.

Avantajlar:

 • Düşük ağrılı uygulama

 • Başarı oranı yüksek

 • Bir defalık yöntem

Dezavantajlar:

 • Teknik uygulamanın kolay olmaması

 • Bazen anestezi veya sedasyon (dinlendirici) ilaç gerekliliği

 • Nadir kanamalar ve basınç hissi oluşumu


3. derece hemoroitler 

Az girişimli HAL tekniğinin dışında özellikle ilerlemiş durumlarda açık veya kapalı ameliyat yöntemleri kullanılmaktadır.

     

- Açık ameliyatlar: Bu ameliyatlarda hemoroit memeleri kesilip temizlenir ve böylece yaralar açık kalır. Kullanılan tekniklere bunları  bulan hekimlerin adları verilmiştir.

Milligan – Morgan:  1930’lu yıllarda uygulanmaya başlanan ve oldukça kolay olan teknik, hala dünyada en yaygın kullanılan ameliyat yöntemidir. Hemoroitler, onları besleyen damarlar dikildikten sonra tek tek tamamıyla kesilerek temizlenir ve  kalan açık yaralar birkaç hafta içinde  kendiliğinden iyileşir.

Ferguson: Yukarıdaki yöntemde de olduğu gibi hemoroitler kesilip temizlenir ve ardından anal derisi tekrar dikilerek yara küçültülür.

Parks : Dünyaca ünlü Londralı Dr. Parks tarafından geliştirilen bu teknikte memeler anal derisinin altından kesilerek çıkartılır ve deri tekrar geri dikilir. Bu yöntem zordur ve hekimden özel deneyim ister.

Genelde açık ameliyatlar hastane ortamında gerçekleştirilir ve birkaç günlük yatış süresi ister. Tüm açık ameliyatların ortak özelliği, çok duyarlı olan anal derinin zedelenmesidir. Böylece ameliyat sonrası genelde çok ağrılar oluşur ve ağrı kesici ilaçlara ihtiyaç duyulur. Ayrıca kanama riski fazladır ve özellikle geniş kesimler sonrasında darlıklar oluşabilir. Makatı kapayan kasların zedelenmesi durumunda dışkı ve gaz tutamama gibi riskleri vardır.

- Kapalı ameliyatlar: Açık ameliyatlara alternatif olarak birkaç senden beri İtalyan Dr. Longo tarafından geliştirilen Stapler hemoroidektomi ameliyatı uygulanmaktadır. Özel bir kesme-kapama aleti ile girilerek hemoroit memelerin üst bölgesinde bulunan bağırsak kaplama tabakası (mukoza) yuvarlak bir halka şeklinde aynı anda kesilip kapatılır. Böylece memeler doğal yerlerine geri kaldırılır. Kesme kapama anında besleyen damarlar da bağlanır ve hemoroitler zaman içinde küçülürler. Asıl ameliyat duyarsız bir bağırsak bölgesinde gerçekleşir ve anal deri zedelenmez.

    
Stapler ameliyat
ι

Avantajlar:

 • Az ağrılı

 • Doğal anatomik durum yaratılması

 • Günübirlik uygulama

Dezavantajlar:

 • Kesilen halkadan sıkça kanamalar

 • Bağırsakta darlık oluşumu ve sıkça tuvalet ihtiyacı hissi

 • Sadece 3. derece, henüz sabitlenmemiş memelerde mümkün olması  

 • Kesme kapama işleminin aletle “kör” olarak gerçekleştirilmesi

 • Pahalı uygulama 

4. derece hemoroitler: Hemoroitlerin bu son safhasında memeler artık devamlı dışarıya sarkmış durumda ve geriye itilememektedir. Yani sabitlenmiş durumdalardır. Böylece Stapler uygulaması burada mümkün değildir, sadece açık ameliyatlarla tedavi mümkündür. Yukarıdaki ameliyatların dışında Fansler – Arnold tekniği tercih edilmektedir. Bu çok geniş ve zor bir yöntemdir; özel deneyimler ister. Anal deri kesildikten sonra memeler deri altından temizlenir ve anal deri plastik bir teknik ile yerine dikilir. Bu anal plastik yöntemi sayesinde memeler temizlenir ve tekrar doğal anatomik durum yaratılır. Bu teknik de açık bir ameliyat olup; onlara özgü dezavantajları taşımaktadır.


    

geri   |   Anasayfa   |   devam

 MAKAT HASTALIKLARI – KİMSENİN KONUŞMAK İSTEMEDİĞİ KONU   |   REKTUM (KALIN BAĞIRSAK UCUNUN) ANATOMİSİ   |   HEMOROİT ASLINDA NEDİR ?   |   HEMOROİT HASTALIĞI NASIL OLUŞUR ?   |   HEMOROİT HASTALIĞIN BELİRTİLERİ   |   PROKTOKLİNİK’TE TEDAVİLER NASIL YAPILIYOR ?   |   ANALFİSÜR   |   ANAL FİSTÜL / ANAL APSE   |   ANAL TROMBOZU   |   LİNEA DENTATA HASTALIKLARI   |   DERİ PARÇACIKLARI   |   KONDİLOMLAR
 

Op.Dr. Ahmet Fatin Karahaliloğlu
Genel Cerrahi Uzmanı - Proktoloji

Proktolojik Cerrahi

E-Mail: info@proktoklinik.com
TR - 07010 Antalya - Turkey
Tel: +90-242-344 09 09